Master Course in Hernia Faculty

Course Director Hernia

Dr. Ramesh M. Punjani

List of Experts
Name Location
Dr. Aniruddha Chaphekar Mumbai
Dr. Ardhanari Ramesh Madurai
Dr. Baijal Manish New Delhi
Dr. Bhandarkar Deepraj Mumbai
Dr. Bhat M. G. Bangalore
Dr. Bhatia Parveen Delhi
Dr. Chowbey Pradeep Delhi
Dr. Dave Sandeep Raipur
Dr. Kapadia Kayomars Mumbai
Dr. Katara Avinash Mumbai
Dr. Khandelwal Kamlesh Mumbai
Dr. Khullar Rajesh Delhi
Name Location
Dr. Konakumari Lakshmi Hyderabad
Dr. Kriplani Ajay Delhi
Dr. Kulkarni Jyotsna Pune
Dr. Palanivelu C Coimbatore
Dr. Parthasarthi R Chennai
Dr. Popat Sunil Ahmedabad
Dr. Rao Prashanth Mumbai
Dr. Senthilnathan P Coimbatore
Dr. Sharma Anil Delhi
Dr. Shinde Pramod Nashik
Dr. Thanakumar John Coimbatore
Dr. Thapar Vinay Mumbai
For Enquiry